Jarní sběr ze školních matrik 2021

19. březen 2021
Sběr dat v aktuálním školním roce
Autor/ka článku: Vladimíra Říhová
Jarní sběr ze školních matrik 2021

Jarní sběr ze školních matrik

Předávání dat pro základní školy, střední školy, konzervatoře a vyšší odborné školy k rozhodnému datu 31. 3. 2021 bude probíhat v období od 1. 4. do 15. 4. 2021 na serveru https://matrika.msmt.cz/matrikas. Konečný termín pro předání dat je 15. 4. 2021.

Správnost dat si budete již v průběhu března a dubna 2021 moci ověřit na testovacím serveru http://profa.msmt.cz/matrikas. Data na tomto serveru nelze zaslat správnímu úřadu.

Věnujte, prosím, pozornost aktuálním kontaktům a také zkontrolujte údaje v nabídce nastavení části školy, zda odpovídají skutečnosti. Pokud naleznete nesrovnalosti, kontaktujte svůj správní úřad. Změny v kontaktních údajích pro sběr dat ze školních matrik provádějte přímo na stránce školy na adrese sběru dat: http://sberdat.uiv.cz/login pod tlačítkem “Aktualizace kontaktních údajů matrik”.

Dotazy týkající se matriky můžete zasílat s uvedením IZO na adresu: matrika@msmt.cz.

Školy zřizované MŠMT odešlou data MŠMT, školy zřizované církví, krajem a školy soukromé příslušnému odboru školství krajského úřadu. Školy zřizované obcí odešlou data příslušnému odboru školství úřadu obce s rozšířenou působností.

Výpisy dat zasílejte datovou schránkou.

V případě opravy nás prosím kontaktujte na e-mail:  vladimira.rihova@kr-zlinsky.cz.