Jarní sběr statistických výkazů v roce 2020

21. květen 2020
Autor/ka článku: Vladimíra Říhová
Jarní sběr statistických výkazů v roce 2020

Aktuální informace ke sběru dat:

S ohledem na aktuální epidemiologickou situaci a související posunutí termínů konání školních přijímacích zkoušek a jednotných přijímacích zkoušek ke vzdělávání ve střední škole pro školní rok 2020/2021 na červen 2020, nebudou střední školy a konzervatoře v roce 2020 předávat výkaz S 5-01 o přihlášených a přijatých uchazečích do 1. ročníku denní formy vzdělávání ve středních školách a konzervatořích.

Sběr výkazů S 51-01 a S 53-01 bude probíhat standardně (stav k 31. 5. 2020) na adrese: http://sberdat.uiv.cz/login

Výkazy S 51-01 o zápisu k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole a S 53-01 o zahájení povinné školní docházky v základní škole, předejte nejpozději do 10. 6. 2020, výpisy výkazů zasílejte svému příslušnému úřadu přednostně datovou schránkou.

Sledujte prosím aktuální informace na přihlašovací stránce sběru dat.