Jarní sběr dat ze školních matrik 2020

27. březen 2020
Sběr dat v aktuálním školním roce
Autor/ka článku: Daniela Vašíčková
Jarní sběr dat ze školních matrik 2020

V souvislosti s aktuální epidemiologickou situací se posunuje termín pro předávání individuální údajů ze školních matrik základních, středních a vyšších odborných škol a konzervatoří předávaných podle § 28 odst. 5 školského zákona z 15. 4. 2020 na 30.  4. 2020.

Předávat údaje bude samozřejmě umožněno standardně již od 1. 4. 2020.

Školy zřizované MŠMT odešlou data MŠMT, školy zřizované církví, krajem a školy soukromé příslušnému odboru školství krajského úřadu. Školy zřizované obcí odešlou data příslušnému odboru školství úřadu obce s rozšířenou působností.

Výpisy dat zasílejte datovou schránkou.

V případě opravy nás prosím kontaktujte na e-mail:  vladimira.rihova@kr-zlinsky.cz.

O případné změně závislé na dalším vývoji Vás budeme informovat.

Aktualizované telefonické kontakty na zpracovatele/ky jsou uvedeny v odkazu.

Přednostně, prosím, využívejte e-mailových kontaktů.