T-aktivity pro talentované žákyně a žáky

20. duben 2022
Děti se speciálními vzdělávacími potřebami a děti nadané
Autor/ka článku: Národní pedagogický institut ČR
T-aktivity pro talentované žákyně a žáky

Máte pocit, že Vaše děti nemají dostatečné podněty pro rozvoj svých schopností? Myslíte si, že Vaše děti potřebují individuálnější přístup, než jakého se jim dostává v jejich škole? Talnet může být tím, co pro své děti hledáte. Program Talnet Národního pedagogického institutu organizuje pro nadané děti ve věku 12 – 18 let širokou škálu vzdělávacích a badatelských aktivit.

Co je Talnet

Projekt Talnet je určený zvídavé a nadané mládeži se zájmem přírodní a technické vědy a také jejich učitelům. Žákyně a žáci se mohou se zapojit do vzdělávacích, badatelských a komunikačních aktivit z různých oborů fyziky, matematiky, chemie, biologie, geografie a technických disciplín. Aktivity jsou šité na míru zájmům zapojených žáků. Talnet pomáhá zahájit úspěšnou studijní a profesní kariéru. Talnet poskytuje prostor pro komunikaci, diskuzi a řešení přírodovědných a technických problémů s podobně zaměřenými studenty, umožňuje kontakt s experty v oboru a vytváří tak podmínky pro další rozvoj nadání účastníků.

Kdo Talnet provozuje

Projekt Talnet probíhá pod hlavičkou Národního pedagogického institutu ČR. Je realizován ve spolupráci s odborníky z Univerzity Karlovy (Matematicko-fyzikální fakulta, Přírodovědecká fakulta), Českého vysokého učení technického, Gymnázia Christiana Dopplera nebo německého Centra pro letecký a vesmírný výzkum DLR (Deutsches Centrum fur Luft und Raumfahrt). Projekt funguje nepřetržitě od roku 2003.

Komu je Talnet určen

Je určený žákyním a žákům ve věkové kategorii 13-19 let, ale výjimečně se mohou zapojit i mladší děti. Talnet je určen i učitelům talentovaných dětí. Pomáhá pedagogům v péči o nadané studenty, informuje o aktivitách pro nadané i mimo Talnet, nabízí seminář pro učitele.

Typy aktivit

  • T-kurzy (hlavní aktivita Talnetu. T-kurzy probíhají převážně online pod vedením instruktora. Každé pololetí studenti nejprve studují nebo zkoumají několik témat zvoleného oboru ve vzdělávací části a pod vedením instruktora pracují na úkolech, poté samostatně zpracovávají vybraný problém).
  • T-exkurze (Kombinace online výuky a praktické činnosti v autentickém prostředí odborného pracoviště. Studenti se nejprve po internetu pod vedením instruktora seznamují s obecnými i specifickými poznatky, které se na zvoleném pracovišti využívají. Při samotné návštěvě pracoviště pak studenti poznatky uplatňují ve výzkumné či odborné práci).
  • T-prosemináře (online aktivity pro přípravu v obecných dovednostech potřebných při odborné práci, např. jak psát odborný text, jak prezentovat výsledky, jak vést diskusi, jak provádět měření, jak a proč zpracovávat naměřená data, jak efektivně používat určitý SW nástroj atd).
  • T-expedice (Badatelská aktivita začíná v online prostředí, kde účastníci specifikují témata a otázky, na které se budou snažit odpovědět v prezenční části, která trvá zpravidla týden. Cílem T-expedice je kromě rozvoje a procvičení schopností účastníků také přispět po boku expertů k prozkoumání jevů v určitém místě či mikroregionu).
  • Soustředění (na soustředěních se studenti Talnetu mohou setkat se svými kolegy a s instruktory, prezentují zde výsledky své odborné práce v kurzech, kromě odborných přednášek a exkurzí je tu čas i na společné výlety a zábavu).
  • Mezinárodní aktivity (T-International jsou aktivity pro získání praktických zkušeností z mezinárodní komunikace a spolupráce. Účastníci z několika zemí se setkávají v online prostředí, kde se společně věnují hlavnímu odbornému a několika kulturně-společenským tématům. Společná práce vrcholí týdenním setkáním v některé z partnerských zemí).
  • Seminář pro učitele (Seminář a online materiály pro učitele nabízí seznámení s přístupy k identifikaci a rozvoji nadaných, reflexi, výměnu i obohacení zkušeností z praxe ve společenství kolegů, učitelů ze škol, a ukázky práce s žáky v Talnetu).

Talnet se neustále vyvíjí, náměty přicházejí od dětí, z vědy, z rozvoje aplikací informačních a komunikačních technologií ve vzdělávání, spolupráci a komunikaci mezi lidmi.

Jak přesně fungují T-kurzy

T-kurzy jsou hlavní aktivita Talnetu. Nabízí možnost dozvědět se v komunikaci s instruktorem více než ve škole a pokládat otázky, na které nenašli odpověď. T-kurzy jsou z převážné části uskutečňovány online pod vedením instruktora. K účasti v kurzu stačí počítač s přístupem na Internet. Účastníci se často chtějí vidět i tváří v tvář, proto má Talnet pravidelně úvodní soustředění a dvakrát ročně čtyřdenní soustředění. Účastníci absolvují dva výukové bloky po šesti lekcích a zvolí si zaměření své výstupní práce pod vedením instruktora. Na závěr probíhají online obhajoby prací před všemi spolužáky v kurzu a následně i její prezentace na prezenčním soustředění – nebo online pro ty, co se soustředění neúčastní – před odbornou porotou. Časová náročnost jednoho T-kurzu je 2 – 4 hodiny týdně.

Pro další informace sledujte stránky Talnetu.

 

Zdroj: www.talnet.cz