Jan Přeučil a Eva Hrušková v ZUŠ Alfréda Radoka

11. listopad 2019
Nejzajímavější školní projekty
Autor/ka článku: Martina Denková
Jan Přeučil a Eva Hrušková v ZUŠ Alfréda Radoka

První listopadový den v Základní umělecké škole Alfréda Radoka Valašské Meziříčí patřil divadelnímu workshopu, který vedl známý herec Jan Přeučil se svou ženou Evou Hruškovou. Žáci okusili rétorické, herecké a pantomimické techniky a užili si krásné divadelní odpoledne. Na závěr nechyběla krátká ukázka pro rodiče.

Workshopy s odborníky patří k pravidelným aktivitám valašskomeziříčské umělecké školy Alfréda Radoka. Pozvání přijal i divadelní a filmový herec Jan Přeučil, který přijel spolu s Evou Hruškovou, známou jako první filmová Popelka. Herecká dvojice je stále aktivní a se svým loutkovým divadlem připravuje pořady pro děti, které hraje po celé České republice. Jan Přeučil je mimo své herecké dráhy také vysokoškolským profesorem specializující se především na výuku rétoriky a jevištní mluvy.

Divadelního workshopu se zúčastnili žáci nejen literárně-dramatického oboru. Odpoledne bylo rozděleno do tří bloků. Jan Přeučil odkryl žákům taje rétoriky a jevištní mluvy a představil několik návodů, jak správně rozcvičit hlasivky a postavit dech. Ve druhém bloku si žáci s oběma herci vyzkoušeli jak herecké variace, tak i pantomimické etudy, které byly zaměřeny na rozvoj představivosti.

Účastníci workshopu si na vlastní kůži vyzkoušeli, jak pracovat se zástupnou i imaginární rekvizitou a jak je pro herce důležité kreativní myšlení. Závěrečná část byla věnována opakování a nácviku krátké ukázky, která byla následně představena příchozím rodičům. „Celé odpoledne uteklo jako voda a všichni jsme si z workshopu odnesli řadu cenných poznatků, které můžeme s naší paní učitelkou nadále využívat a rozvíjet v hodinách dramaťáku“ uvádí jedna z účastnic.

Velice spokojení byli i samotní herci, kteří žáky chválili. „Děti jsou opravdu šikovné a tvoří báječnou partu. Byla radost s nimi pracovat“, uvedli.  „Na workshopu dýchala opravdu skvělá atmosféra, žáci byli soustředěni a užívali si celé odpoledne. Jsem rád, že pan Přeučil s paní Hruškou naše pozvání přijali, pro děti to bylo významné a inspirativní setkání.“ uvádí Petr Hajdyla, ředitel školy.

Setkávání s umělci a odborníky z různých oborů je velmi důležitou součástí vzdělávání žáků na naší škole, kterou si i jako jednu z priorit chceme nadále udržet.“ dodává Hajdyla. Všem, kdo by chtěli objevit a zažít taje dramatického oboru, jsou dveře ke studiu otevřené.