Jak zvládat krizové situace ve výuce

25. září 2019
Sborovna IKAP II
Autor/ka článku: Jaroslava Kučová, Eva Pomykalová, Lubomír Sedláček
Jak zvládat krizové situace ve výuce

Ve středu 11. září 2019 se v prostorách nové auly Gymnázia a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky Zlín sešlo více než 80 učitelů matematiky základních a středních škol, kteří se zúčastnili v pořadí pátého společného setkání Pedagogického kabinetu matematiky.

Pozvání k prezentaci zajímavého tématu přijal PhDr. Jan Svoboda, psycholog, psychoterapeut a vysokoškolský učitel, který svůj seminář věnoval podstatným výchovným problémům projevujícím se v současné rodině, a hlavně ve školním prostředí.

Cílem setkání bylo informovat přítomné pedagogy o možných reakcích učitele na krizové situace ve výuce, a také jim nabídnout techniky, které prohlubují vztah mezi žákem a vyučujícím, tedy i vztah k vyučovanému předmětu. Masivním používáním multimediálních technologií se vytrácí z výuky podstatná “lidská” stránka, z učitele se stává „pouštěč” obrázků, neosobní moderátor. Smyslem technik je otevřít interakční pole mezi učitelem a žákem bez soupeření, bez despektu, posílit vazbu tématy, která žáky skutečně zajímají. A to je v současnosti, kdy žák může získat informace mnohem snadněji a srozumitelněji než za pomoci jakéhosi moderátora, jenž si říká učitel, velmi důležité.

Celý seminář propojoval příběh chlapce druhého stupně základní školy, na kterém přednášející vysvětloval, co všechno může učitel udělat, aby našel cestu k žákovi.

Seminář nebyl pouhou teoretickou přednáškou, ale akcí plnou názorných příkladů, návodů a originálních myšlenek. Účastníci ocenili praktické znalosti PhDr. Svobody, jeho schopnost promptně reagovat na podněty a připomínky. Hovořil o krizích, o zvycích a stereotypech, o fázích procesu změny, o obsahu rodičovské lásky, o výchově „nevýchovou” a mnohých dalších tématech.

Na závěr můžeme konstatovat, že celá akce byla velmi přínosná pro všechny přítomné, kteří si po skončení odnášeli novou motivaci do začátku dalšího školního roku.

Mgr. Lubomír Sedláček, Ph.D., RNDr. Eva Pomykalová, Mgr. Jaroslava Kučová, vedení PK (IKAP)