Jak získat a zlepšit své zelené dovednosti a šetřit planetu

14. září 2022
Environmentální výchova
Autor/ka článku: Národní pedagogický institut ČR
Jak získat a zlepšit své zelené dovednosti a šetřit planetu

Odpovědí je zodpovědná spotřeba a snaha o to, zbytečně neplýtvat, ať už jde o jídlo, energii nebo textil, a snaha neprodukovat velké množství odpadů. To se týká společností, škol, firem, domácností i jednotlivců, každého z nás.

Zelené dovednosti, definované jako dovednosti, které pomáhají snižovat negativní dopady lidské činnosti na životní prostředí, se prolínají do všech sfér našich životů, nejen pracovních, ale i osobních. Prvním krokem je seznámit se se situací, fakty a existujícími návrhy na řešení krizové situace, ptát se, zjišťovat si informace. Cestu za ověřenými informacemi vám chceme usnadnit a základní pojmy, odkazy a souvislosti jsme připravili na tuto stránku. Ústředním pojmem ve snaze o udržitelnost životního prostředí a zmírnění dopadů klimatické krize je cirkulární ekonomika. V České republice se jí zabývá Institut cirkulární ekonomiky INCIEN.

Potřeba zelených dovedností poroste i nadále. Člověk svou činností přispívá ke změně klimatu Země. Od předindustriální éry se klima oteplilo o 1,2 °C. Pokud by globální oteplení přesáhlo 2 °C, došlo by k nevratnému vychýlení klimatu (např. tání permafrostu způsobující uvolnění velkého množství metanu, což by vedlo k dalšímu výraznému oteplení). Odpovědí na tuto hrozbu je zelená transformace, která se stala jedním z prioritních cílů mezinárodních politik, a k níž se hlásí i Česká republika.

Řešení klimatické krize nezahrnuje pouze snižování emisí či přechod na obnovitelné zdroje energie, ale vyžaduje komplexní proměnu celé společnosti v mnoha jejích aspektech, včetně uvažování jednotlivců. Ovlivní tak soukromou, profesní i občanskou sféru našich životů.

V profesní oblasti se zelená transformace projeví na podobě trhů práce i na způsobu, jakým pracujeme. Jak se můžeme na „zelenající se“ budoucnost práce připravit?  Tím, že se zaměříme na dovednosti a jejich získávání a prohlubování. A také tím, že se k cestě za udržitelností i k souvisejícím dopadům na trh práce postavíme pozitivně. „Bez tématu klimatické změny se nemůžeme orientovat ve světě a už vůbec ho nemůžeme dělat lepším. Vezměme to jako příležitost,“ říká Petr Daniš ze vzdělávacího centra TEREZA, které se zabývá environmentální výchovou v ČR.

Jak na to? Vezměte rozvoj dovedností a myšlení do vlastních rukou

Aby byla poptávka po budoucích dovednostech nasycena, bude muset mnoho pracovníků prohlubovat nebo získat úplně nové dovednosti.  Ačkoliv nemusíme v současné době potřebu změn pociťovat, vyplatí se myslet dopředu.

Jednotlivci: jak se připravit na změnu?

  • Vezměte rozvoj svých dovedností do vlastních rukou. Sledujte průběžně příležitosti k získání nových dovedností.
  • Přijměte flexibilitu ve vaší kariéře.
  • Uvědomte si, že i dovednosti mají datum expirace. Základním předpokladem pro vlastní uplatnitelnost je celoživotní učení.
  • Pracujte na svých měkkých dovednostech.
  • Rozvíjejte způsoby myšlení, které využijete v kontextu hrozeb spojených se změnou klimatu.

Zaměstnavatelé: jak se připravit na změnu?

  • Buďte proaktivní a získejte náskok. Začněte mapovat požadavky na budoucí dovednosti a uveďte do pohybu rekvalifikování zaměstnanců a změnu pracovních míst.
  • Postavte si na udržitelném zaměstnávání a investicích do dovedností svou značku. Přilákáte ty správné zájemce o práci a udržíte si pracovníky s dovednostmi pro budoucnost.
  • Využívejte učení se prací k budování vlastního fondu talentů.
  • Podporujte flexibilitu.
  • Využijte odborné znalosti pracovní síly tím, že do centra transformace postavíte jednotlivce.

Další informace najdete v článcích Zelené dovednosti a Jak získat a zlepšit své zelené dovednosti a šetřit planetu na webu Europass.

 

Zdroj: Národní pedagogický institut ČR, www.npi.cz