Jak vzdělávat generaci digitálních středoškoláků

20. červen 2018
Krajský akční plán rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje
Autor/ka článku: Jana Galová
Jak vzdělávat generaci digitálních středoškoláků

Zlínský kraj uspořádal seminář pro učitele středních a vyšších odborných škol nazvaný „Moderní výuka pro generaci digitálních dětí aneb Naučme se používat běžně dostupné aplikace ve výuce”. Akce se konala 19. června ve Střední škole Kostka ve Vsetíně v rámci projektu Krajský akční plán rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje.

Celodenní odborný seminář navštívila padesátka pedagogů, zejména učitelé všeobecných předmětů, ale také informačních technologií či správci počítačových sítí. „Téma využívání moderních technologií ve výuce je vysoce aktuální. Také ve školách Zlínského kraje je nezbytné držet krok s novou generací dětí, učitelé by měli být schopní zprostředkovávat potřebné informace, rozumět jazyku svých žáků. A hlavně se neustále vzdělávat,” sdělil jeden z lektorů semináře Jaromír Světlík.

Účastníci se seznámili s tím, jak se dají běžně dostupné aplikace, které má většina z nás v počítači, použít ve vyučování a jak je možné díky nim zatraktivnit výuku. Na vzdělávacím setkání byly představeny sady 3D nástrojů, 3D Malování, tvorba videí a filmů a další aplikace sloužící k tvorbě digitálních učebnic a sešitů, samovyhodnocovacích testů, domácích úkolů, při komunikaci se třídou nebo kolegy vyučujícími po celém světě.

„Chtěli bychom dosáhnout lepší úrovně znalostí a dovedností učitelů nejen předmětů, ke kterým se váží informační technologie, případně správců sítí, ale také učitelů všeobecných a odborných předmětů tak, aby se tyto technologie staly jednou z důležitých součástí moderního vzdělávání,” potvrdil smysl semináře vedoucí Odboru školství, mládeže a sportu Zlínského kraje Stanislav Minařík.

Po společné části učitelé absolvovali workshopy podle svých preferencí. Pedagogové si vyzkoušeli virtuální realitu pomocí 3D brýlí, práci v prostředí Office 365, získali tipy na jednoduchou úpravu digitálních fotografií, tvorbu moderních prezentací. V odpolední části se lektoři zaměřili také na e-learningový systém pro výuku Moodle, hromadnou správu sítí, založení a vedení školní televize nebo využití hry Minecraft ve vzdělávání.