Jak vzdělávat generaci digitálních dětí

7. červen 2018
Krajský akční plán rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje
Autor/ka článku: Lenka Baťová, Radovan Výsmek
Jak vzdělávat generaci digitálních dětí

Seminář pro učitele základních škol nazvaný „Moderní výuka pro generaci digitálních dětí aneb Naučme se používat běžně dostupné aplikace ve výuce“ uspořádal Zlínský kraj v rámci projektu Krajský akční plán rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje. Akce se konala 5. června ve Vsetíně a zúčastnilo se jí na 50 pedagogů, zejména učitelé všeobecných předmětů, ale také informačních technologií či správci počítačových sítí.

Účastníci se formou workshopů seznámili s tím, jak se dají běžně dostupné aplikace, které má většina z nás v počítači, použít ve vyučování a jak je možné díky nim zatraktivnit výuku. Na vzdělávacím setkání byly představeny sady 3D nástrojů, 3D Malování, tvorba videí a filmů a další aplikace sloužící k tvorbě digitálních učebnic a sešitů, samovyhodnocovacích testů, domácích úkolů, při komunikaci se třídou nebo kolegy vyučujícími po celém světě.

„Učitelé si mohli mimo jiné vyzkoušet virtuální realitu pomocí 3D brýlí, díky nimž se ocitli například na Machu Picchu v Peru či v ulicích Říma. Pedagogové se shodli na tom, že by tyto pomůcky usnadnily výuku zeměpisu či dějepisu, protože žáci by se takto mohli ´projít´ třeba po Londýně nebo po jiných místech světa,“ sdělil jeden z lektorů semináře Karel Klatovský.

„Chtěli bychom dosáhnout lepší úrovně znalostí a dovedností učitelů nejen předmětů, ke kterým se váží informační technologie, případně správců sítí, ale také učitelů všeobecných a odborných předmětů tak, aby se tyto technologie staly jednou z důležitých součástí moderního vzdělávání,“ vysvětlil hlavní smysl semináře vedoucí Odboru školství, mládeže a sportu Zlínského kraje Stanislav Minařík.

Seminář se uskutečnil ve Střední škole Kostka ve Vsetíně, která je jedním ze tří vzdělávacích center společnosti Microsoft ve Zlínském kraji.