Jak vybrat dítěti druhý cizí jazyk? Roli hraje složitost gramatiky i možnost uplatnění

15. leden 2024
Jazykové školy
Autor/ka článku: Petra Hanzlová
Jak vybrat dítěti druhý cizí jazyk? Roli hraje složitost gramatiky i možnost uplatnění

I když se díky znalosti angličtiny domluvíme kdekoliv na světě, ne nadarmo se říká, že kolik jazyků umíš, tolikrát jsi člověkem. Na základních školách se děti učí povinně dva cizí jazyky. Většinou právě angličtinu a nejpozději v 8. třídě si k ní vybírají další. Rodiče ale často nevědí, čím se při volbě řídit. Je důležitější budoucí využití, nebo jednoduchá gramatika?

Nejčastěji si žáci základních škol volí jako druhý cizí jazyk němčinu. Hned za ní je pak ruština, francouzština a španělština. Rodiče spolu s dětmi z nich často vybírají náhodně nebo podle zažitého stereotypu. Málokdo si ale uvědomuje, že právě volba druhé cizí řeči na základní škole žáka ovlivňuje i do budoucna. „Cizí jazyk může inspirovat natolik, že ho bude chtít žák studovat i dál na střední nebo vysoké škole. V dospělosti pak znalost dalšího cizího jazyka zvýhodňuje při hledání zaměstnání,“ říká Simona Škurková, ředitelka jazykové školy Lingua Centrum.

Je druhý cizí jazyk vůbec potřeba?

Povinný druhý cizí jazyk se na základních školách učí od roku 2013. O jeho zrušení se vedou diskuze už několik let. Jak vyplynulo z loňského šetření České školní inspekce, motivace učit se druhý cizí jazyk u žáků postupně klesá a většina školáků i učitelů by byla pro jeho zrušení. Výsledky analýzy mají pomoct Ministerstvu školství rozhodnout, zda se bude od příštího školního roku druhý cizí jazyk nadále povinně vyučovat, nebo zůstane pouze jako volitelný, jak tomu bylo před rokem 2013. Někteří experti však tvrdí, že tento krok by prohloubil nerovnost ve vzdělání. Výhodou znalosti dalšího cizího jazyka je dle nich i to, že rozšiřuje kulturní obzory.

V každém případě je ale nejlepší vést dítě k učení cizích jazyků co nejdříve. Zvyšuje se tím šance, že si žák jazyk osvojí lépe a rychleji. „Mladší mozek je pružnější a lépe se přizpůsobuje novým zvukům a vzorům řeči. Brzký začátek učení jazyků také pomáhá vytvářet pevný základ jazykové dovednosti, což zvyšuje šance na plynulou a přirozenou komunikaci v dospělosti,“ doplňuje Simona Škurková.

Jazyk musí hlavně bavit

Přihlížet pouze k jednoduché gramatice nebo uplatnění v praxi nestačí. Důležité je především to, aby učení zvoleného jazyka žáka bavilo a naplňovalo. Vhodným ukazatelem mohou být třeba i zájmy dítěte. Znalost španělštiny ocení ti, kteří rádi sledují španělské seriály a filmy nebo chtějí rozumět známým písničkám. Francouzština zase osloví ty, kteří by se rádi podívali třeba do Paříže.

Cizí jazyk se navíc nejlépe naučí praxí. A aby dítě umělo odlišnou řeč dobře, je nutné ji pravidelně používat. Pokud škola běžně jezdí třeba na výměnné pobyty do Německa, je tak větší šance, že si žáci popovídají i s rodilými mluvčími mimo prostředí školy. I tyto možnosti je proto dobré při výběru jazyka zohlednit. „Jazykové kurzy v zahraničí přinášejí obrovský přínos tím, že dávají možnost učit se cizí jazyk v jeho přirozeném prostředí. Studenti mají šanci komunikovat s místními lidmi, což zvyšuje jejich jazykovou dovednost a sebejistotu,“ zdůrazňuje Simona Škurková. V případě, že škola zahraniční zájezdy nenabízí, mají rodiče možnost dítě přihlásit třeba na jazykové kurzy vedené rodilými mluvčími.

Němčina nabízí široké uplatnění, španělština se učí snadno

V ohledu na budoucí využití vede rozhodně němčina. Tím, že Česko sousedí s Rakouskem a Německem, je větší šance, že tento jazyk člověk využije jednak při cestování, jednak třeba i při práci. I na českém pracovním trhu působí řada německých firem, které ocení jazykově vybavené zaměstnance. Co ale od studia němčiny většinou odrazuje, je náročnější gramatika nebo to, že jazyk není tak libozvučný jako například španělština.

Právě ta je ideální volbou v případě, když žákovi obecně dělá učení cizích jazyků problém. Španělština totiž vyniká jednoduchými pravidly. Naučit se základní slovíčka a fráze k běžné konverzaci školákům trvá jen několik vyučovacích hodin. Španělština navíc patří mezi románské jazyky, a jakmile už člověk umí základy, snadněji se mu učí třeba i italština nebo francouzština.

Oblíbená je v dnešní době rovněž ruština, a to hlavně proto, že se podobá češtině. Na rozdíl od ostatních nabízených cizích jazyků ale nepoužívá latinku, a tak se školáci musejí kromě nových slovíček a gramatiky učit azbuku, což může některým žákům dělat problém.

 

O jazykové škole Lingua Centrum

Lingua Centrum patří mezi přední české jazykové školy, založena byla roku 1990. Provozuje třináct poboček a sdružuje více než 1 300 lektorů. Škola nabízí celou škálu vzdělávacích kurzů pro veřejnost i firmy v 25 jazycích, zabývá se překlady, tlumočením a jazykovými audity. Jako jedna z mála škol v České republice prošla certifikačním auditem Bureau Veritas zaměřeným speciálně na kvalitu jazykového vzdělávání.