Jak úspěšně dokončit střední školu? Studentům a učitelům pomůže aplikace Quo Vadis?!

1. srpen 2022
Prevence předčasných odchodů ze vzdělávání
Autor/ka článku: Martina Němcová
Jak úspěšně dokončit střední školu? Studentům a učitelům pomůže aplikace Quo Vadis?!

Zlínský kraj ve spolupráci s několika středními školami vytvořil počítačovou aplikaci a názvem Quo Vadis?. Ta má školám umožnit analyzovat studijní výsledky žákyň a žáků, monitorovat jejich pokrok a predikovat jejich budoucí úspěšnost. Studenta, který je ohrožen neúspěchem, tedy škola včas rozezná a může pak vhodně zasáhnout a pomoci mu, aby studium úspěšně dokončil.

Dokončená střední škola = minimální cíl vzdělanosti

 V současné době je trh práce velmi pružný, pracovní mobilita se zvyšuje a často ani zaměstnanci sami neočekávají, že budou celý život pracovat pro jednoho zaměstnavatele. Vyšší střední vzdělání je v EU obecně doporučováno jako minimální úroveň dosaženého vzdělání. V České republice však v roce 2020 nemělo dokončenou střední školu 7,6 % mladých lidí. „Mladí lidé bez kvalifikace jsou více ohroženi nezaměstnaností nebo pracují na špatně placených místech a jejich další kariérní postup je ztížený. Rozhodnutí odejít ze školy může mít negativní dopad nejen na jejich život, ale i na celou společnost, proto je důležité se na tuto oblast zaměřit,“ uvedla radní Zlínského kraje pro oblast kultury a školství Zuzana Fišerová.

Vývoj nástroje Quo Vadis? trval téměř tři roky a základní know-how poskytly Zlínskému kraji vzdělávací instituce ve Velké Británii, v Irsku, Finsku a ve Španělsku, které se spojily díky projektu Erasmus+ „The School Improvement Partnership“. V únoru 2020 proběhlo testování aplikace v reálných podmínkách, do kterého se zapojilo sedm středních odborných škol z celého kraje. Nástrojem prošlo 255 žákyň a žáků, přičemž 83 z nich vykazovalo riziko neúspěchu. Funguje to ale i opačně, studenti se díky informacím z aplikace mohou namotivovat a dosahovat lepších výsledků.

Jak Quo Vadis? funguje?

Quo Vadis? je online nástroj, který předpovídá výsledky studentů na základě zpracování vstupních dat, tj. známek. Po jejich zadání zvolí učitel nebo školní poradce konkrétní vyučovací předmět (či více předmětů) pro predikci. Na konci analýzy je pak číselný výstup – přepokládané budoucí studijní výsledky daného studenta. Je důležité mít na mysli, že tyto výsledky je však třeba dále interpretovat. Samotný odhad je totiž jen jednou částí celé skládanky a často nebere v úvahu motivaci žáků, jejich momentální osobní situaci, vlohy nebo představy o budoucnosti.

Názory pedagogů, kteří s nástrojem pracovali:

„I když se zatím jedná o pilotní projekt, myslím si, že při vložení dostatečného objemu vstupních dat by tento nástroj mohl být pro školy přínosem.“

 „Podařilo se odhalit jak ohrožené žáky, tak ty talentované, kterým může být doporučeno další studium.“

Co Quo Vadis? čeká?

Aplikace se v příštím školním roce dočká ostrého provozu. Kraj má v plánu nakoupit a školám poskytnout čtyřicet licencí, na základě kterých budou moci s aplikací naplno pracovat. Vše bude koordinovat Centrum kariérového poradenství Zlínského kraje (CKP) jako součást komplexního balíčku opatření, které plánuje Zlínský kraj zavádět do systému školního poradenství. Už teď ale probíhají semináře a workshopy pro učitele základních i středních škol, ale i pro odbornou veřejnost, které se prevence předčasných odchodů ze škol týkají.

Zajímá vás toto téma a chcete se dozvědět více? Kontaktujte Centrum kariérového poradenství Zlínského kraje: e-mail ckp@kr-zlinsky.cz tel.: 577 043 747.