Jak učit kombinatoriku a pravděpodobnost zajímavě?

15. leden 2020
Sborovna IKAP II
Autor/ka článku: Jaroslava Kučová, Eva Pomykalová, Lubomír Sedláček
Jak učit kombinatoriku a pravděpodobnost zajímavě?

Kombinatorika a její výuka v sobě skrývá řadu úskalí, a to nejenom pro žáky, ale i pro jejich učitele. Svým obsahem a metodami řešení se částečně odlišuje od jiných matematických témat zařazených do RVP pro střední školy. Je to téma, které při vhodném přístupu podporuje kreativitu žáků, umožňuje různá řešení problémů a rozvíjí schopnost správné argumentace.

Právě tomuto tématu bylo věnováno 6. setkání učitelek a učitelů středních škol Pedagogického kabinetu Matematika, jež se uskutečnilo ve středu 4. prosince 2019 na Gymnáziu Lesní čtvrť ve Zlíně, a kterého se zúčastnilo 33 vyučujících matematiky ze Zlínského kraje.

Průvodcem tímto seminářem, a dlužno říci, že velmi inspirativním, byl autor mnoha vědeckých článků, monografií a učebnic, vysokoškolský učitel prof. RNDr. Pavel Tlustý, CSc. z Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích.

První část setkání věnoval kombinatorickým pojmům, motivačním příkladům, různým strategiím řešení a metodologii kombinatoriky. Vše uvedené prezentoval jako proces, který popisuje, analyzuje a zkoumá problémy z reálného života.

Ve druhé části setkání, která byla věnována pravděpodobnosti, se zaměřil především na pojem pravděpodobnostního prostoru, který je klíčovým pro řešení všech úloh z elementárního počtu pravděpodobnosti. Na konkrétních příkladech prezentoval nejčastější chyby a nesprávná tvrzení, se kterými se učitelé mohou při výuce běžně setkat. Ukázal také, jak lze pomocí pojmu pravděpodobnostní prostor velmi efektivně a snadno s žáky vyřešit i úlohy vedoucí na tzv. podmíněnou pravděpodobnost.

Po celou dobu semináře byli účastníci aktivně zapojováni do diskuze, lektor s nimi intenzivně komunikoval, kladl i zodpovídal dotazy a společně s nimi vytvořil tvůrčí, inspirativní a dělnou atmosféru.

 

RNDr. Eva Pomykalová, Mgr. Jaroslava Kučová, Mgr. Lubomír Sedláček, Ph.D.