Jak si stojí české vzdělávání ve srovnání s dalšími zeměmi OECD?

27. říjen 2022
Rodiče a veřejnost
Autor/ka článku: EDUin
Jak si stojí české vzdělávání ve srovnání s dalšími zeměmi OECD?

Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) opět vydala každoroční přehled statistik ve vzdělávání Education at Glance. Tato čísla nabízí srovnání, jak si Česká republika vede mezi ostatními zeměmi ve výkonnostních faktorech typu podíly vysokoškoláků v populaci, nebo mohou sloužit jako významná argumentace pro navyšování státních prostředků do vzdělávání při pohledu na procenta HDP směřujících do školství.

Co data ukazují

  • Poměr vysokoškoláků se v ČR během 21 let zvýšil o 24 %.
  • V Praze je podíl vysokoškolsky vzdělaných obyvatel 50 %, na severozápadě Čech pouze 15 %.
  • Zatímco ve 12 zemích OECD umožňují pokračování na vysokou školu všechny středoškolské obory, v ČR je to pouze 62 % středních škol.
  • Výdaje do školství na základě podílu HDP jsou v ČR stále nižší než průměr OECD.
  • Průměr OECD v růstu učitelských platů mezi lety 2015–2021 byl 6 %. V České republice se zvýšily platy za stejné období o 37 %.
  • V České republice trvá učitelům dosáhnout platového maxima více než 30 let oproti zemím jako Skotsko či Austrálie, kde lze dosáhnout stejného výsledku za méně než 10 let.
  • Čeští učitelé věnují nevýukovým aktivitám 66 % celkové pracovní doby oproti průměru OECD – 56 %.

Společnost EDUin zveřejnila podklad (.pdf), kde najdete detailně rozebraný nárůst počtu vysokoškoláků, platy učitelů a jejich pracovní náplň i vysoké školy.

 

Zdroj: EDUin, www.eduin.cz