Jak se učí jazyky polygloti: téma pro setkání vyučujících cizích jazyků ZŠ/SŠ ve Zlínském kraji

10. září 2019
Sborovna IKAP II
Autor/ka článku: Iva Volaříková
Jak se učí jazyky polygloti: téma pro setkání vyučujících cizích jazyků ZŠ/SŠ ve Zlínském kraji

Učí se polygloti jinak? Učí (se) čeští učitelé cizích jazyků správně? Využívají pravidla fungování mozku dle posledních poznatků neurovědy? Používají nejnovější lingvistické aplikace? (Ne)učí (se) gramatiku a je to tak správně? Zažívají AHA momenty část? Dokáží klást powerful questions? …

V rámci 5. společného setkání učitelů cizích jazyků ZŠ/SŠ ve Zlínském kraji – projekt Implementace krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání ve Zlínském kraji (IKAP) – zazněla spousta zajímavých otázek.

Lektorka Mgr. Eva Pěčková, 1. certifikovaná jazyková koučka v České republice, seznámila účastníky s několika metodami jazykového koučinku. Prostřednictvím veskrze praktických technik představila efektivní způsoby výuky cizích jazyků (např. Smart model stanovení cílů). Pedagogové byli seznámeni s technikami, jež využívají nejlepší světoví polygloti (Steve Kaufmann, Richard Simcott, Vladimír Škultéty…). Tito jsou schopni se naučit cizí jazyk za šest měsíců. Bylo hovořeno o frekvenčním slovníku, o kreativním slovníku, o metodě Goldlistu atd.

Další přednášející, PhDr. Dana Musilová, inspektorka pro Evropské školy z České školní inspekce, představila účastníkům z řad pedagogů cizích jazyků systém Evropských škol. Ukázala přístup k jazykovému vzdělávání v multilingválním prostředí. Přenesla zkušenosti forem jazykového vzdělávání, jež se v Evropských školách uplatňují.

5. společné setkání vyučujících cizích jazyků ZŠ/SŠ Zlínského kraje konané dne 5. září 2019 na Gymnáziu a Jazykové škole s právem státní jazykové zkoušky ve Zlíně probíhalo ve velmi příjemné atmosféře. Již nyní se těšíme na další setkání jazykářů Zlínského kraje, jež se bude konat dne 29. listopadu 2019 na Gymnáziu Zlín – Lesní čtvrť ve Zlíně.

Mgr. Iva Volaříková, vedoucí pedagogického kabinetu cizích jazyků (IKAP)

 

IMG_20190905_091100.jpg IMG_20190905_091131.jpg

 

 

OPVVV logo.png