Jak pracovat s Metodikou dopravní výchovy

17. únor 2020
Autor/ka článku: Ivana Pařízková
Jak pracovat s Metodikou dopravní výchovy

Seminář Jak pracovat s Metodikou dopravní výuky je určen pro pedagogy mateřských škol, základních škol, školních družin, středisek volného času a metodiky prevence.

Seminář je realizován v rámci projektu „Implementace materiálů dopravní výchovy do praxe“ financovaného Ministerstvem dopravy.

Školení je zdarma. Všem účastníkům bude poskytnuto osvědčení o absolvování.

Seminář se koná dne 1. 4. 2020 – 14|15 Baťův institut, příspěvková organizace, Vavrečkova 7040, 760 01 Zlín, sál A.

Dopoledne od 9:00 do 11:30 je určeno pro pedagogy mateřských škol. Odpoledne od 13:00 do 16:00 je určeno pro pedagogy základních škol, školních družin, středisek volného času a metodiky prevence.

Program naleznete v přiložených souborech.

Přihlášení je možné online na webových stránkách Centra dopravního výzkumu.
Pokud si nevíte rady, obraťte se na Ivanu Pařízkovou, ivana.parizkova@cdv.cz.