Jak posilovat češtinu u žáků s OMJ během prázdnin

18. srpen 2021
Český jazyk a cizí jazyky
Autor/ka článku: Alice Kourkzi, NPI ČR
Jak posilovat češtinu u žáků s OMJ během prázdnin

Blížící se prázdniny by měly školákům poskytnout prostor pro odpočinek, zábavu a oproštění od běžných školních povinností. U žáků s odlišným mateřským jazykem (OMJ), kteří se s jazykem výuky teprve seznamují, je však nesmírně důležité, aby s češtinou zůstali i o prázdninách v co nejtěsnějším kontaktu, a případně si její úroveň vylepšovali.

Obzvláště u žáků z rodin, kde se nemluví česky, a škola je jediným pojítkem s jazykem výuky, hrozí, že se po dvouměsíční přestávce vrátí do lavic v horší jazykové kondici. Nabízíme tipy, jak lze zábavným způsobem češtinu u žáků s OMJ posilovat. Učitelé je mohou na konci školního roku předat formou doporučení rodičům a žákům.

Pro žáky s minimální znalostí češtiny

Pro žáky s komunikativní znalostí češtiny

  • Příměstské tábory (InBáze, z.s.)
  • Aktivity organizované středisky volného času a domy dětí a mládeže (seznam středisek v jednotlivých krajích dostupný na stránkách Sdružení pracovníků domů dětí a mládeže ČR)
  • Adaptovaná próza (autorka Lída Holá, vydavatelství SovaLibris, vydavatelství Czech Step by Step)
  • Časopisy: Kamarádi, Krajánek ve světě
  • Pohádky (webový portál České televize)
  • Krátká videa (portál České televize ČT edu)

Více podrobností naleznete ve webináři NPI ČR a META, o.p.s – Možnosti podpory žáků s odlišným mateřským jazykem v době hlavních prázdnin na YouTube kanálu NPIČR.

Online zdroje k výuce češtiny jsou dostupné na Portálu podpory pedagogických pracovníků vzdělávajících děti/žáky cizince.

Zdroj: Speciál NPI ČR pro podporu výuky na dálku č. 15