Jak podpořit vývojové potřeby dítěte v roli asistenta pedagoga

15. prosinec 2020
Krajský akční plán rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje
Autor/ka článku: Jana Galová
Jak podpořit vývojové potřeby dítěte v roli asistenta pedagoga

Zlínský kraj zve ve čtvrtek 7. ledna na na webinář určený pro asistenty pedagoga, učitele/učitelky a pracovníky školních poradenských pracovišť. Vzdělávání je pořádáno v rámci projektu Krajský akční plán rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje a je pro účastníky zdarma.

První ze série dvouhodinových webinářů na téma Jak podpořit vývojové potřeby dítěte v roli asistenta pedagoga povede Mgr. Karin Konečná a uskuteční se prostřednictvím aplikace MS Teams. Webinář bude zahrnovat fáze psychického vývoje dítěte, jak s dětmi pracovat, jak pojmout roli asistenta pedagoga, co mohu udělat a co nejde. Účastníci získají informace nejen jak pracovat s dětmi ve škole, ale mohou si získané poznatky přenést i do svého vlastního života.

Konkrétní odkaz pro vstup do online místnosti dostanou přihlášení účastníci na svůj mail nejpozději den před konáním semináře. Žádáme Vás o přihlášení do 5. 1. 2021 prostřednictvím registračního formuláře, který naleznete v přiložené pozvánce. V případě jakýchkoliv dotazů se obraťte na Mgr. Jitku Šimkovou (jitka.simkova@kr-zlinsky.cz, tel.: 577 043 745, mob.: 731 555 064).

Další plánované webináře:

  • Ošetření žáků se speciálními vzdělávacími potřebami ve vzdělávacím procesu (Mgr. Vladimíra Šmídková), Spolupráce SPC se školami (Mgr. Petra Slováková) – 21. 1 2021
  • Hodnotové vzdělávání jako nástroj spolupráce pedagogického sboru a asistentů pedagoga (Mgr. Jiří Luka) – 4. 2. 2021
  • Vhled do jednání dětí v náročných životních situacích, zvláště v sociální sféře (Mgr. Petr Jarolímek), Integrace cizinců z pohledu Krajského úřadu Zlínského kraje (Mgr. Olga Vallová) – 18. 2. 2021

O webinářích budete informováni postupně a na každý z nich se budou zájemci přihlašovat zvlášť. Účast na všech čtyřech webinářích není podmínkou pro přihlášení.

Soubory ke stažení