Jak podpořit vývojové potřeby dítěte v roli asistenta pedagoga

12. leden 2021
Krajský akční plán rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje
Autor/ka článku: Jana Galová
Jak podpořit vývojové potřeby dítěte v roli asistenta pedagoga

Ve čtvrtek 7. ledna odpoledne se uskutečnil webinář pořádaný v rámci projektu Krajský akční plán rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje. Lektorka Karin Konečná se v něm věnovala tématu Jak podpořit vývojové potřeby dítěte v roli asistenta pedagoga.

Na vzdělávání určené asistentům pedagoga, učitelům/učitelkám a pracovníkům školních poradenských pracovišť se přihlásila rekordní stopadesátka účastníků ze základních a středních škol v kraji. „Je zřejmé, že i přes současnou intenzitu interakcí v digitálním prostředí, ve kterém se denně pohybujeme, je velký zájem o online vzdělávání a setkávání zacílené na potřebnou skupinu asistentů a asistentek pedagoga, kterým doposud nebyla věnována potřebná péče. To se nám ostatně potvrdilo i na srpnové konferenci Ve třídě společně, kde se sešla z kapacitních důvodů stovka účastníků, další zájemce jsme museli odmítat,“ vysvětlil vedoucí odboru školství Stanislav Minařík.

První ze série dvouhodinových webinářů byla zaměřená na fáze psychického vývoje dítěte, na to, jak s dětmi pracovat, jak pojmout roli asistenta pedagoga. Součástí byla celá řada praktických cvičení i odpovědí na dotazy v diskuzi. Účastníci ocenili zejména sdílení příkladů z praxe, inspirace lektorky vedoucí k hlubšímu zamyšlení nad příčinami neadekvátních projevů žáků. Líbilo se jim do hloubky probrané téma vývojových potřeb dítěte včetně závěrečného testu, kde určovali chybějící potřebu konkrétního dítěte.

Některé z myšlenek, které zazněly:

  • je důležité si uvědomit, zvědomit své vlastní potřeby, ať dokážu odhadnout potřeby žáků,
  • velmi zásadní je období do 6 let věku, kdy se tvoří 85 % osobnosti dítěte,
  • základní potřebou je potřeba lásky a bezpečí, a to i ve škole,
  • vývojové potřeby u dětí dle Pesso Boyden Systém Psychoterapie (místa, sycení – výživy, podpory, ochrany – bezpečí, limitů – hranic), doslovná, symbolická, autonomní roviny,
  • 8 věků života podle E. H. Eriksona (důvěra x nedůvěra, autonomie x pochybnost, iniciativa x vina, píle x méněcennost, identita x zmatek, intimita x izolace, generativa x stagnace, integrita x zoufalství),
  • pokud s námi rodiče nespolupracují, je to výborné, hledejme příčinu a zároveň buďme vděční za příležitost k tréninku a profesnímu růstu,
  • „Nikdy mi nedávej to, co chci, nýbrž to, co potřebuji“ (Antoine de Saint Exupéry).

Další plánované webináře:

  • Ošetření žáků se speciálními vzdělávacími potřebami ve vzdělávacím procesu (Mgr. Vladimíra Šmídková), Spolupráce SPC se školami (Mgr. Petra Slováková) – 21. 1 2021
  • Hodnotové vzdělávání jako nástroj spolupráce pedagogického sboru a asistentů pedagoga (Mgr. Jiří Luka) – 4. 2. 2021
  • Vhled do jednání dětí v náročných životních situacích, zvláště v sociální sféře (Mgr. Petr Jarolímek), Integrace cizinců z pohledu Krajského úřadu Zlínského kraje (Mgr. Olga Vallová) – 18. 2. 2021

Informace o konání webinářů a způsobu přihlášení budou zveřejněny na portálu Zkola.cz nebo je možné se informovat u Jitky Šimkové, tel. 577 043 745, 731 555 064.

 

Soubory ke stažení