Jak na výuku ICT ve čtvrtém ročníku základního vzdělávání

8. leden 2019
Sborovna IKAP II
Autor/ka článku: Jan Bartoň

Téměř dvacítka učitelů ICT ze základních škol z celého Zlínského kraje, se setkala v úterý, 18. 12. 2018, v učebně Základní školy Zachar v Kroměříži a pokračovala tak v započaté činnosti pedagogického kabinetu ICT kompetence.

V prvním bloku se účastníci setkali s tématem ICT ve čtvrté třídě. Po seznámení s kurikulárními dokumenty a možnostmi naplňování stávajícího RVP bylo představeno technické zabezpečení výuky. Poté byla účastníkům prezentována obecná metodologie i konkrétní přípravy včetně sborníku materiálů, na kterém byla demonstrována provázanost s prováděcími plány školy. V přednášce byla obsažena také průřezová témata, přesahy učiva a možnosti jejich realizace, na závěr bylo představeno společné úložiště digitálních učebních materiálů, které má sloužit jako volný trh s inspirací pro všechny zúčastněné.

V dalším bodě Bezpečná školní síť pan Jaroslav Ondruch z firmy NWT a.s. představil celou plejádu nebezpečí, kterým správci školních sítí denně čelí. Rozebral typologii útoků i způsoby praktické ochrany před nimi, vše bohatě provázely příklady z praxe. Neotřelým a vtipným způsobem provedl správce školních sítí celým procesem práce s daty v souladu s normami i požadavky na dostupnost a zabezpečení a také doporučil různé postupy a řešení, která mohou většině nebezpečí předcházet, případně minimalizovat ztráty. Prezentoval obecně platné postupy i konkrétní HW a SW, jehož vlastnosti, výhody i nevýhody byly poté ještě dlouho a vášnivě rozebírány v následné diskuzi.

Setkání přineslo řadu užitečných informací a umožnilo navázání kontaktů mezi učiteli ICT z různých základních škol Zlínského kraje.

Jan Bartoň, vedoucí sekce ZŠ pedagogického kabinetu ICT kompetence

OPVVV logo.png