Jak na výuku biologie/přírodopisu prostřednictvím zážitkové metody a situačních her

18. prosinec 2018
Sborovna IKAP II
Autor/ka článku: Pavel Daniš
Jak na výuku biologie/přírodopisu prostřednictvím zážitkové metody a situačních her

V Terénním středisku Hájenka v Semetíně u Vsetína proběhlo v úterý 4. prosince 2018 druhé setkání pedagogů základních škol, případně nižších stupňů víceletých gymnázií, vyučujících předmět Přírodopis/ Biologie.

Na začátku setkání zahájili jednání vedoucí pedagogického kabinetu, Mgr. Pavel Daniš, a vedoucí sekce pro základní školy, Mgr. Renata Horváthová. Účastníky setkání seznámili s připraveným programem.

První bod programu, nazvaný Smyslové poznání přírody, nemohl být realizován jinak, než v přírodě samotné. A proto se také lektor, pan Lukáš Kamas, vydal s účastníky setkání do blízkého lesa, kde sice v mírném dešti, ale s neutuchajícím zájmem, započali všichni společně první odbornou aktivitu. Jednalo se o stezku, na které byly připraveny pobytové stopy různých živočichů i člověka. Úkolem bylo stezku pečlivě projít a na konci referovat a nalezených stopách. Přemýšleli jsme, jak tuto aktivitu co nejlépe připravit v našich školních podmínkách pro žáky tak, aby si více začali všímat přírody kolem sebe. Další aktivita byla ve dvojicích, kdy jeden druhého vedl poslepu po lese k vybranému stromu, který si měl člověk se zakrytým zrakem ohmatat. Pak se pokusil hádat, o jaký strom se jedná, jak tento strom vypadá atd. Opět jsme přemýšleli, jak může být tato aktivita přínosná pro žáky. Poslední aktivitou v lese byla opět procházka se zakrytýma očima pomocí provazu napjatého mezi stromy. Cestou po nerovném povrchu jsme zažívali humorné situace, které naštěstí všichni zvládli bez následků. Tato aktivita je kromě pobytu v přírodě zaměřena také na lepší pochopení role smyslů v našem životě. Žáci se při ní mohou zamyslet, jak obtížně se orientují lidé, kteří nevidí. Po aktivitách v lese se účastníci setkání vrátili zpět do tepla Hájenky, kde následovala krátká přestávka s teplým čajem a voňavou kávou, což bylo po pobytu v deštivém lese velmi potřebné.

Ve druhé části programu jsme, již v klubovně, hráli tzv. situační hry. První hra byla zaměřena na ekologické téma globálního oteplování a z toho plynoucích problému, kterým musí čelit. Tato hra má za cíl přivést žáky k uvažování v souvislostech a samozřejmě má také pobavit. My učitelé jsme se tedy pobavili královsky, možná jsme při hře hlučeli stejně jako žáci ve škole. Ale rozhodně jsme také získali znalosti a dovednost v tom, jak tyto situační hry vhodně zařadit do vyučovacího procesu. Druhá situační hra byla zaměřena na fungování včelího úlu. Opět jsme si měli uvědomit provázanost všech členů společenství a nutnost vzájemné spolupráce pro život celku. I tato hra byla velmi dynamická a zábavná, což určitě ocení i naši žáci ve školách. My, účastníci, jsme zase ocenili erudici a velmi dobrou přípravu akce ze strany lektora, pana Lukáše Kamase.

V závěru setkání jsme s kolegy diskutovali o tom, jaké aktivity bychom nejvíce ocenili na příštím setkání v březnu 2019. Padl návrh na vzájemnou výměnu návodů na laboratorní práce a také na návštěvu školy s badatelsky orientovanou výukou přírodopisu.

Setkání, podle slov účastníků, splnilo očekávání.

Pavel Daniš, vedoucí kabinetu

 

 

OPVVV logo.png