Jak jsou na tom s výukou druhých cizích jazyků žáci v evropských státech?

17. květen 2022
Český jazyk a cizí jazyky
Autor/ka článku: Lucie Slejšková, analytička EDUinu
Jak jsou na tom s výukou druhých cizích jazyků žáci v evropských státech?

V Česku v poslední době vzbudila rozruch možná úprava Rámcového vzdělávacího programu, podle kterého už by nemusela být povinná výuka druhého cizího jazyka na základních školách. Přinášíme přehled, jak mají okolní státy nastavenou výuku dalších cizích jazyků.

Kompletní seznam najdete v souborech ke stažení nebo v odkazu na EDUin.cz.

Výuka druhého cizího jazyka je v Česku od školního roku 2013/14 povinná nejpozději od 8. ročníku základní školy. Expertní panel Hlavních směrů revize RVP uvažuje o možnosti ponechat jeho výuku na základních školách a v odpovídajících ročnících víceletých gymnázií jako volitelnou. EDUin přináší základní srovnání, jaká je situace s výukou druhých cizích jazyků v evropských státech.

Mezi jednotlivými státy panují různé přístupy už k výuce prvního cizího jazyka. Liší se i výuka druhého cizího jazyka.

Polsko

  • děti se začínají učit druhý cizí jazyk ještě před 11. rokem
  • dva a více cizích jazyků se na základních školách podle dat Eurostatu učí téměř 97 procent dětí

Francie

  • druhý cizí jazyk se žáci začínají učit mezi 13. a 14. rokem (stejně je to v ČR)
  • dva a více cizích jazyků se na základních školách podle dat Eurostatu učí 75 procent žáků

Německo

  • výuka druhého cizího jazyka není povinná
  • druhý cizí jazyk se učí 36 procent dětí

Itálie

  • výuka druhého cizího jazyka se v poslední době změnila z nepovinné na povinnou
  • dva a více cizích jazyků se na základních školách podle dat Eurostatu učí skoro 97 procent žáků

Maďarsko

  • výuka druhého cizího jazyka se v poslední době změnila z povinné na nepovinnou
  • dva a více cizích jazyků se na středních školách učí skoro 7 procent dětí na základních školách

 

Zdroj: EDUin, graf Eurostat

 

Soubory ke stažení