Jak efektivně vést pracovní rozhovor

28. červenec 2022
Sborovna IKAP II
Autor/ka článku: Andrea Vorlová
Jak efektivně vést pracovní rozhovor

Před startem nového školního roku proběhlo ve Zlíně v závěru srpna 2022 setkání pro zástupce ředitele středních škol platformy Sborovna.

Téma: Jak efektivně vést pracovní rozhovor s učiteli

Setkání odborně vedl Mgr. David KRYŠTOF, Ph.D., PCC, business coaching and training.

Po úvodním seznámení následovalo seznámí účastníků s významem leadership a druhy vedení rozhovorů následoval modelový příklad, jak efektivně vést pracovní rozhovor s učitelem. Následně byli účastníci rozděleni do skupin po třech, kdy jeden z účastníků byl v roli pozorovatele a dával zpětnou pro oba účastníky modelových rozhovorů. Ve druhé části byli účastníci seznámeni s tzv. GROW metodou pro vedení rozhovoru.

Závěr setkání byl věnován sdílení zkušeností účastníků s vedením pohovorů na jejich školách.

Sborovna je místem pro vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti didaktiky, metodiky, sdílení zkušeností a příkladů dobré praxe, seznamování s novými metodami a formami výuky a dalšími odbornými kompetencemi potřebnými pro zkvalitňování jejich práce.

Aktivita je realizována v projektu: „Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje II“, reg. číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0018903, který je financován z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.