Jak být nadšený po francouzsku

26. březen 2019
Sborovna IKAP II
Autor/ka článku: Jana Cenková
Jak být nadšený po francouzsku

​Do světa francouzských youtuberů jsme vklouzli na dalším setkání, které připravil Pedagogický kabinet Cizí jazyky v sekci francouzského jazyka, 20. března 2019 na Gymnázium Lesní čtvrť ve Zlíně.

Ahoj všichni, já jsem Jana, nadšená učitelka francouzštiny, a jsem ve Zlíně, v super škole,
 /za Janou vidíme les, občas tam proběhnou studenti nebo srnky/ a dnes Vám povím:
Za prvé: Kde jinde se dá přiučit francouzštině než ve škole.
Za druhé: Co potřebuje učitel francouzštiny k motivaci své i motivaci studentů.
/z Jany je patrné nadšení/

Nejsem youtuber, a kdyby mě napadlo stát se jím, asi bych musela s ohledem na svůj věk pečlivě vyhodnotit cílovou skupinu, která by mi svoje „lajky” dala. Jsem ale přesvědčena, že ve správné míře a kvalitě může být tato forma video komunikace zábavná a přínosná. Youtubering. Další novodobá metoda, jak přitáhnout pozornost našich milých svěřenců. Samozřejmě po zvážení příspěvku i mentality skupiny, která má být příspěvkem zaujata.  Do světa francouzských youtuberů jsme vklouzli na dalším setkání, který připravil Pedagogický kabinet Cizí jazyky v sekci francouzského jazyka, 20. března 2019 na Gymnázium Lesní čtvrť ve Zlíně (prezentovaly Mgr. Dorota Navrátilová – Gymnázium TGM Zlín, Mgr. Lucie Doleželová Gymnázium Lesní čtvrť Zlín).

Téma, které tentokrát naplnilo čas pro diskusi, bylo vnitřní motivace studentů francouzského jazyka. K této motivaci jistě patří i rozmanitost metod a nabídka různých forem výuky.  Téma gastronomie bylo pro letošní školní rok uzavřeno konzultací knihy Pojďme ochutnat Francii, a protože se blíží léto, program setkání se zaměřil na možnosti jazykově-poznávacích zájezdů a prázdninového tábora francouzského jazyka v Jizerských horách.  Jeho vznik iniciovala před čtyřmi lety paní Ing. Bára Rázková a od té doby pod jejím vedením úspěšně funguje pod názvem Francomanie (www.francomanie.eu). Na výběr je turnus jazykový, nebo jazykově-sportovní. Každopádně jsou oba koncipovány tak, aby si děti od 11 – 16 let užily nejen komunikaci s rodilými mluvčími při každodenních činnostech, ale také spoustu zábavy a nenuceného učení.

Jazykově-poznávací zájezdy a jazykové pobyty bývají dalším vhodným doplňkem výuky. (Svoji nabídku představila cestovní kancelář Doltour specializující se na školní zájezdy). Já osobně mám na nich ráda možnost praktického prožitku některých situací a názornost. Vždyť už Komenský tento fakt ve výuce zdůrazňoval, a že to bylo před nějakým tím stoletím, to nehraje roli. Zkrátka přímý kontakt vyvolává další impulsy a osobní komunikace může velmi pozitivně kultivovat náš způsob myšlení.

Společným jmenovatelem v pořadí 3. setkání byla vnitřní motivace. K ní mnohdy patří i potřeba tvůrčího uchopení reality, tedy například přímá konfrontace s realitou, chuť se bavit, dívat se, poslouchat, dotýkat se a tyto vjemy v sobě subjektivně přetvářet.  Neupadnout do rutiny. Je nutné připomenout, že se vnitřní motivace netýká jen studentů, ale také vyučujících. Ti jsou mnohdy přetíženi zpracováváním „produktů”, se kterými se neumí a ani nechtějí ztotožnit, a je tedy těžké nějaké nadšení hledat. Vedle činností zaměřených zejména na teoretické vzdělávání pedagogů má projekt, v rámci kterého se klíčová aktivita Pedagogické kabinety realizuje, velký význam pro  praktickou podporu učitelů francouzštiny a pro analýzu jejich potřeb a výstupů vzešlých přímo z praxe.

(Závěr: Jdu přemýšlet nad tím, kdo by mi tak mohl dát svůj like. Hezké školní jaro.)

PhDr. Jana Bros-Svobodová, vedoucí PK Cizí jazyky sekce francouzský jazyk, vyučující na Gymnáziu JAK Uherský Brod

OPVVV logo.png