Jak být motivovaným učitelem. Také o tom byl letošní ročník konference k výuce cizích jazyků

12. listopad 2018
Krajský akční plán rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje
Autor/ka článku: Jana Galová
Jak být motivovaným učitelem. Také o tom byl letošní ročník konference k výuce cizích jazyků

Téměř 150 učitelů a učitelek cizích jazyků z mateřských, základních a středních škol Zlínského kraje se zúčastnilo dvoudenního motivačního setkání pro vyučující německého, ruského, francouzského, španělského a anglického jazyka. Akci uspořádali realizátoři projektu Krajský akční plán rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje 7. a 8. listopadu v nové budově Fakulty humanitních studií Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně.

První den byl zaměřený na výuku němčiny, ruštiny, španělštiny, francouzštiny. Druhý den byl věnován anglickému jazyku. Akci podpořila svoji účastí děkanka doc. Ing. Anežka Lengálová, Ph.D., která přivítala pedagogy na půdě Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. Na čtyřech přednáškách a třiceti workshopech přednášeli odborníci z univerzit, lektoři metodických seminářů, autoři pedagogických publikací, online vzdělávacích materiálů, blogů a inspirativních příruček pro výuku cizích jazyků. Nově byl zařazen blok workshopů věnovaný tematice CLIL.

Učitelé si pochvalovali atmosféru setkání, která byla oba dny pracovní, ale zároveň velmi vlídná a umožňující získávání cenných inspirací či navazování nových kontaktů.