Jak být motivovaným učitelem cizích jazyků

10. listopad 2019
Krajský akční plán rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje
Autor/ka článku: Jana Galová
Jak být motivovaným učitelem cizích jazyků

Osmdesátka učitelů a učitelek z mateřských, základních a středních škol Zlínského kraje se zúčastnila Motivačního setkání pro vyučující anglického jazyka. Akci uspořádali realizátoři projektu Krajský akční plán rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje ve spolupráci s Národním institutem dalšího vzdělávání 7. listopadu na Fakultě humanitních studií Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně.

Ve dvou přednáškách a patnácti workshopech přednášeli odborníci z univerzit, lektoři metodických seminářů, autoři pedagogických publikací, online vzdělávacích materiálů, blogů a inspirativních příruček pro výuku cizích jazyků. Nově byl zařazen blok workshopů věnovaný zapojení ICT do výuky cizích jazyků.

Učitelé si pochvalovali pozitivní atmosféru setkání, odbornou úroveň akce i příležitost ke sdílení inspirativní praxe se svými kolegy.