Jak by měl vypadat a jak by měl být hodnocen minimální preventivní program?

26. říjen 2017
Výchovné poradenství, speciální pedagogika a školní psychologie
Autor článku: Šárka Kostková
Jak by měl vypadat a jak by měl být hodnocen minimální preventivní program?

Se svolením autora Mgr. Martina Žáčka, školního metodika prevence ZŠ Vizovice, vám předkládáme k zamyšlení i případnému návodu práci, kterou vypracoval v rámci specializačního studia školních metodiků prevence.

Práce se jmenuje „ Jak by měl vypadat a jak by měl být hodnocen Minimální preventivní program?“ a rozhodně stojí za přečtení.