Zaměstnanec Krajského úřadu Zlínského kraje na Odboru školství, mládeže a sportu – prodlouženo – uzávěrka 15. 3. 2022

Krajský úřad Zlínského kraje
9. 2. 2022

Ve smyslu § 7 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků je vyhlášeno výběrové řízení na obsazení pracovního místa na Odboru školství, mládeže a sportu Krajského úřadu Zlínského kraje:

  • Zaměstnanec oddělení organizačního a správního – metodik pro střední školy, vyšší odborné školy a soukromé školy

Bližší informace jsou uvedeny v příloze “Výběrové řízení metodik pro střední školy, vyšší odborné školy a soukromé školy“

Kontaktní osoba:
Bc. Eva Gazdošová, tel. 577 043 249, 731 555 239, email eva.gazdosova@kr-zlinsky.cz

Mám zájem o toto místo / o tohoto uchazeče

Soubor nevybrán
Souhlasím se zpracováním osobních údajů