Konkurs na místo ředitelky/ředitele Mateřské školy Slavičín – Malé Pole

Město Slavičín
11. 3. 2020

Rada města Slavičín ve smyslu ustanovení § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuje konkursní řízení na vedoucí pracovní místo ředitele/ředitelky organizace Mateřská škola Slavičín – Malé Pole, příspěvková organizace se sídlem Dlouhá 470, 763 21 Slavičín.

Mám zájem o toto místo / o tohoto uchazeče

Soubor nevybrán
Souhlasím se zpracováním osobních údajů