Výběrová řízení na členy národních kabinetů

Národní pedagogický institut ČR
30. 1. 2020

V rámci projektu Systém podpory profesního rozvoje učitelů a ředitelů (SYPO) vyhlašuje Národní pedagogický institut ČR výběrová řízení na pozice členů národních kabinetů. Oznámení o vyhlášení a přihlášky naleznete v jednotlivých odkazech.

národní kabinet Prvostupňové vzdělávání

národní kabinet Předškolní vzdělávání

národní kabinet Přírodovědné vzdělávání

Případné dotazy zodpoví Mgr. Ivan Kovář, odborný krajský metodik projektu SYPO, na níže uvedených kontaktech.

Mám zájem o toto místo

Soubor nevybrán
Souhlasím se zpracováním osobních údajů