Učitel MŠ české sekce Evropské školy Lucemburk II

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
9. 1. 2020

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ve spolupráci s Domem zahraniční spolupráce a Českou školní inspekcí  vyhlašuje výběrové řízení na pozice  učitele/učitelky mateřské školy české sekce Evropské školy Lucemburk II  od 1. září 2020.

Požadavky na pozici učitele/učitelky mateřské školy:

 • předpoklady pro výkon funkce pedagogického pracovníka podle § 3 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů (dále jen zákon)
 • odborná kvalifikace pro učitele mateřské školy podle § 6 zákona č. 563/2004 Sb.
 • znalost anglického nebo francouzského jazyka alespoň na úrovni B2 (znalost obou jazyků výhodou)
 • nejméně čtyřletá pedagogická praxe učitele mateřské školy v ČR
 • další vzdělávání a praxe v oblasti speciální pedagogiky výhodou
 • další vzdělávání a praxe v oblasti logopedie výhodou
 • zkušenosti z mezinárodních vzdělávacích projektů či z mezinárodního prostředí výhodou
 • vědomosti o systému Evropských škol (http://www.eursc.eu/)

Náplň práce:

Výuka českých dětí v mateřské škole české sekce Evropské školy Lucemburk II

V případě zájmu je nutné doložit:

 • průvodní dopis, v němž bude specifikována motivace k získání místa učitele/učitelky Evropské školy (v českém a anglickém/francouzském jazyce)
 • strukturovaný životopis v českém a anglickém/francouzském jazyce
 • doklady:
 • ověřené kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání
 • kopie dokladů o jazykových zkouškách, pokud jimi uchazeč disponuje
 • kopie dokladů o dalším profesním vzdělávání
 • Zaslané dokumenty MŠMT nevrací.

Od uchazečů/uchazeček pozvaných na ústní pohovor budeme dále požadovat výpis z rejstříku trestů nebo potvrzení o podání žádosti o výpis a prohlášení o bezúhonnosti.

Plánovaný nástup: 1. září 2020 (kontrakt na 2 roky až 9 let). Českým zaměstnavatelem je Dům zahraniční spolupráce (DZS).

Průvodní dopis se strukturovaným životopisem a ostatními doklady prosím zasílejte do 13. března 2020 na poštovní adresu:

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR

odbor Evropské unie – k rukám Mgr. Kohouta

Karmelitská 529/5

118 12 Praha 1

Další informace naleznete na webových stránkách MŠMT.

 

Mám zájem o toto místo / o tohoto uchazeče

Soubor nevybrán
Souhlasím se zpracováním osobních údajů