Učitel angličtiny jako dalšího cizího jazyka žáků pro sekundární cyklus Evropské školy Brusel III

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
9. 1. 2020

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ve spolupráci s Domem zahraniční spolupráce a Českou školní inspekcí  vyhlašuje výběrové řízení na pozice  učitele/učitelky angličtiny jako druhého/třetího/čtvrtého cizího jazyka žáků pro sekundární cyklus Evropské školy  Brusel III  od 1. září 2020.

Požadavky na pozici učitele/učitelky angličtiny jako druhého/třetího/čtvrtého cizího jazyka žáků sekundárního cyklu:

 • předpoklady pro výkon funkce pedagogického pracovníka podle § 3 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. (dále zákon č. 563/2004 Sb.)
 • odborná kvalifikace podle § 9 nebo § 12 zákona č. 563/2004 Sb.
 • znalost anglického jazyka na úrovni C2 Společného evropského referenčního rámce (osvědčená certifikátem)
 • obecné povědomí o anglofonním kulturním prostředí a ideálně přímá zkušenost (např. studijní či pracovní pobyt v anglicky mluvící zemi)
 • nejméně tříletá praxe na pozici učitele angličtiny jako cizího jazyka
 • zkušenosti z mezinárodních vzdělávacích projektů či z mezinárodního prostředí a s výukou cizinců výhodou
 • vědomosti o systému Evropských škol (http://www.eursc.eu/)
 • uživatelská znalost práce s běžnou výpočetní technikou a softwarem
 • komunikativní znalost francouzštiny, případně dalších jazyků EU výhodou
 • odborná kvalifikace a praxe učitele druhého stupně základní školy výhodou

Náplň práce:

Výuka angličtiny jako druhého/třetího/čtvrtého cizího jazyka žáků na sekundárním cyklu (ekvivalent 6. – 9. ročníku ZŠ a 1. – 4. ročníku SŠ) Evropské školy Brusel III pro žáky z různých jazykových sekcí (tzn. výuka cizinců, nikoliv českých žáků)

V případě zájmu je nutné doložit:

 • průvodní dopis, v němž bude specifikována motivace k získání místa učitele/učitelky Evropské školy (v českém a anglickém jazyce)
 • strukturovaný životopis v českém a anglickém jazyce
 • doklady:
 • ověřené kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání
 • kopie dokladů o jazykových zkouškách
 • kopie dokladů o dalším profesním vzdělávání

Zaslané dokumenty MŠMT nevrací.

Od uchazečů/uchazeček pozvaných na ústní pohovor budeme dále požadovat výpis z rejstříku trestů nebo potvrzení o podání žádosti o výpis a prohlášení o bezúhonnosti.

Plánovaný nástup: 1. září 2020 (kontrakt na 2 roky až 9 let). Českým zaměstnavatelem je Dům zahraniční spolupráce (DZS).

Průvodní dopis se strukturovaným životopisem a ostatními doklady prosím zasílejte do 13. března 2020 na poštovní adresu:

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR

odbor Evropské unie – k rukám Mgr. Kohouta

Karmelitská 529/5

118 12 Praha 1

Další informace naleznete na webových stránkách MŠMT.

 

Mám zájem o toto místo / o tohoto uchazeče

Soubor nevybrán
Souhlasím se zpracováním osobních údajů