Vedoucí pracovní místo ředitele/ředitelky ZŠ a MŠ Buchlovice

Rada městyse Buchlovice
18. 10. 2021

Rada městyse Buchlovice schválila 18. října 2021 vyhlášení konkursního řízení na vedoucí pracovní místo ředitele/ředitelky příspěvkové organizace:

  • Základní škola a Mateřská škola Buchlovice, se sídlem 687 08 Buchlovice, Komenského 483, IČO 469 569 81

Předpokládaný nástup na vedoucí pracovní místa ředitele/ředitelky: od 1. února 2022 – po dohodě i dříve

Termín pro podání přihlášky:

Přihlášku včetně všech požadovaných příloh (dle “Vyhlášení konkursního řízení”) v obálce nadepsané „KONKURSNÍ ŘÍZENÍ – NEOTVÍRAT – ZŠ a MŠ Buchlovice“ doručte nejpozději do pondělí 15. listopadu 2021 do 12:00 hodin na adresu: Úřad městyse Buchlovice, náměstí Svobody 800, 687 08 Buchlovice.

Mám zájem o toto místo / o tohoto uchazeče

Soubor nevybrán
Souhlasím se zpracováním osobních údajů