Učitelka SŠ marketing, management, ekonomika, sociální psychologie apod.

20. 4. 2022

Velmi ráda bych od srpna/září 2022 přijala místo učitelky odborných ekonomických předmětů na SŠ. Vystudovala jsem Marketingové a sociální komunikace a mám bohaté pracovní zkušenosti z praxe. Vyučuji s důrazem na propojení teorie s praxí. Stěžejní metodou mé práce je skupinová a projektová výuka s cílem rozvoje tvořivosti studentů.

Mohu nabídnout výuku předmětů Marketing, Aplikovaný marketing a marketingové komunikace, Propagace, Management, Ekonomika, Sociální psychologie, Aplikovaná ekonomie – vedení studentské firmy, Komunikace se zákazníkem, Písemná a el. komunikace apod. Mám také bohaté zkušenosti s komplexní propagací školy, vedením projektů jako je školní časopis, organizace akcí apod. Životopis zašlu na vyžádání.

Mám zájem o toto místo / o tohoto uchazeče

Soubor nevybrán
Souhlasím se zpracováním osobních údajů