Učitelka 2.stupně ZŠ ZE,PŘ

10. 4. 2021

Dobrý den, právě dokončuji studium na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity a hledám práci. Má aprobace je učitelství zeměpisu a přírodopisu pro 2. stupeň ZŠ. Ráda bych měla klidně i hodiny tělocviku, výchovy ke zdraví či výtvarné výchovy. Sport a zdravý životní styl je mi velmi blízký. Několik let trénuji děti 1. stupně ZŠ v rámci kroužku sportovní příprava a základy juda. Ve svém volném čase ráda běhám. Kreativní činnosti mi také nejsou cizí. Rok jsem pracovala jako asistentka pedagoga na ZŠ Hudcova v Brně a doučovala jsem žáky v rámci projektu Prevence školní neúspěšnosti na základních školách.

Děkuji za Vaše nabídky, Markéta Machalcová

Mám zájem o toto místo / o tohoto uchazeče

Soubor nevybrán
Souhlasím se zpracováním osobních údajů