Učitelka 1.stupeň, učitelka 2.stupeň – ČJ, NJ, speciální pedagog

Denisa Füllová
23. 5. 2021

Měla bych vážný zájem pracovat jako učitelka 1. stupně, učitelka 2.st. – ČJ, NJ, popř. speciální pedagog.

Pocházím z Přerova, nyní jsem zaměstnána jako speciální pedagog, vyučuji osoby s mentálním postižením v rámci Euroinstitutu (Střední škola Euroinstitut v Olomouckém kraji). V listopadu příštího školního roku se však stěhuji do obce Vlčková ve Zlínském kraji. Proto si již nyní hledám zaměstnání v přijatelné vzdálenosti od mého budoucího trvalého bydliště.

Mé vzdělání mi umožňuje vyučovat na 1. stupni, provádět veškerou činnost speciálního pedagoga,  v příštím školním roce dokončuji studium českého jazyka na 2. stupni ZŠ.

V rámci současné pracovní náplně provádím participaci na vytváření školních vzdělávacích programů, provádím realizaci individuálních vzdělávacích plánů, plánů pedagogické podpory, koordinuji práci školních asistentů, účastním se pracovních seminářů pro pedagogické pracovníky v oblasti speciálních vzdělávacích potřeb a realizuji samotnou výuku.

Smím – li se však přiznat, mou oblíbenou činností je výuka českého jazyka. Jsem nadšencem pro zavádění a realizaci moderních metod výuky, v rámci magisterské práce jsem se věnovala aktivizujícími metodami ve výuce německého jazyka. Věřím, že neustálým aktualizováním, doplňováním, modernizováním a inovací svého metodického balíčku mohu docílit nadšení  a úspěchů žáků ve výuce.

Byla bych potěšena, kdybych byla přizvána na pohovor a ráda bych předvedla v rámci ukázkové vyučovací hodiny své pedagogické dovednosti.

Mgr. Denisa Füllová

Mám zájem o toto místo / o tohoto uchazeče

Soubor nevybrán
Souhlasím se zpracováním osobních údajů