Učitel MŠ, asistent pedagoga na ZŠ, SŠ

28. 2. 2021

Hledám práci jako pedagog v MŠ, asistent pedagoga na ŽŠ, SŠ a v příbuzných pedagogických oborech.

Mám 7 let pracovní praxe v práci s dětmi, komunikaci s rodiči a pedagogy. Od 14ti let jsem byl také činný ve vedoucích pozicích skautských oddílů.

Z mých vlastností mohu nabídnout především svůj trpělivý a přijímající přístup k dětem. Jsem zodpovědný a dobře vycházím s lidmi. Práce s dětmi mě naplňuje a rád bych se jí dále profesně věnoval.

Velkou zkušeností pro mě byla lesní školka Bažinka v Horce nad Moravou poblíž Olomouce. Měl jsem možnost podílet se na tvorbě pedagogického konceptu, který částečně vychází z filozofie Marie Montessori a který jsme konzultovali s několika dětskými psychology. Nejprve jsem byl na pozici hlavního pedagoga zodpovědný především za programovou náplň. Později jako koordinátor také za komunikaci s rodiči, celkovou koncepci školky a spolupodílel jsem se na vstupu školky do rejstříku MŠMT.
V Bažince jsem měl na starosti integraci dětí s ADHD, které se mi dařilo dobře zapojit do kolektivu a podpořit je ve zvládání různých emočních výbuchů a dalších jejich specifických projevů. Projevy každého takového dítěte jsem konzultoval s dětským psychologem, což mi pomohlo vytvořit si dobrou představu o potřebách těchto dětí.

Kromě toho jsem ve školce vytvářel programy pro jednodenní akce a tábory pro rodiče s dětmi. Těmito akcemi jsme se snažili podpořit společné trávení času rodičů s dětmi a propojit rodiče se školkou.

Následně jsem pracoval na středisku ekologické výchovy Švagrov ve Vernířovicích a na centru ekologických aktivit města Olomouc – Sluňákov o.p.s. Na těchto pracovních pozicích jsem zodpovídal za tvorbu a výuku vzdělávacích programů především pro prvostupňové skupiny (ale také pro druhý stupeň ZŠ, MŠ, SŠ). S kolegou jsme se věnovali výuce pro praktické školy, u kterých byl kolektiv tvořen dětmi s různými kombinovanými poruchami, PAS, LMD, DMO a podobně.

Měl jsem zde na starosti i koordinaci a realizaci programů pro mateřská a rodinná centra, programy pro rodiče s dětmi, komunikaci s pedagogy na pobytech a podílel jsem se na tvorbě a realizaci letních táborů.

V současnosti pracuji jako třídní učitel na druhém stupni základní školy v Uherském Brodě, kam jsem se přestěhoval za svojí ženou. Vyučuji zde přírodopis, chemii, fyziku a pracovní činnosti. K tomu jsem jako kariérní poradce součástí ŠPP.

Práce s dětmi všeho věku mě naplňuje, i když k dětem předškolním a prvostupňovým mám profesně blíže. Rád bych se jí proto dále věnoval – věřím, že mám dětem i jejich rodičům co nabídnout. Kromě trpělivého přístupu třeba své know how v oblasti zvládání konfliktů a jejich předcházení, pomoci při nastavování vzájemných hranic, podporu vedoucí k samostatnosti, zvládnutí základních psychosociálních dovedností a v neposlední řadě citlivý partnerský přístup a bezpodmínečné přijetí. Samozřejmě také své znalosti o přírodě, schopnost přiblížit ji hravou formou a zkušenost s každodenním pobytem v ní s dětmi za každého počasí.

Pokud by mi byla nabídnuta práce pedagoga v MŠ, rád si dodělám patřičné vzdělání.

Mám zájem o toto místo / o tohoto uchazeče

Soubor nevybrán
Souhlasím se zpracováním osobních údajů