Ředitel/ředitelka Základní školy Bojkovice, Štefánikova 957

6. 6. 2023

Rada Zlínského kraje schválila 05.06.2023  usnesením č. 0587/R15/23 vyhlášení konkursního řízení na vedoucí pracovní místo ředitele/ředitelky příspěvkové organizace:

  • Základní škola Bojkovice, Štefánikova 957 se sídlem Štefánikova 957, 687 71 Bojkovice, IČO 60371676

Předpokládaný nástup na vedoucí pracovní místa ředitele/ředitelky: od 1. prosince 2023

Termín pro podání přihlášky:

Přihlášku včetně všech požadovaných příloh (dle “Vyhlášení konkursního řízení ZŠ Bojkovice_Štefánikova 957” v obálce nadepsané „NEOTVÍRAT – KONKURS – ZŠ Bojkovice, Štefánikova 957“ doručte nejpozději do pondělí 21. srpna 2023 do 15.00 hodin na adresu: Zlínský kraj, Odbor školství, mládeže a sportu, třída Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín.

 

Mám zájem o toto místo / o tohoto uchazeče

Soubor nevybrán
Souhlasím se zpracováním osobních údajů