Ředitel/ředitelka Základní školy a Mateřské školy Zděchov

Starosta obce Zděchov
16. 3. 2023

Starosta obce Zděchov ve smyslu ustanovení 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuje konkursní řízení na vedoucí pracovní místo ředitele/ředitelky Základní školy a Mateřské školy Zděchov se sídlem Zděchov čp. 103, 756 07 Zděchov.

Požadavky:

  • splněné předpoklady a odborná kvalifikace pro výkon činnosti ředitele školy/školského zařízení podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů; znalost problematiky organizace, řízení a financování ve školství a příslušných předpisů;

Náležitosti písemné přihlášky:

  • formulaci, ze které vyplyne, že se jedná o přihlášku uchazeče do konkursního řízení na uvedené vedoucí pracovní místo; jméno a příjmení uchazeče včetně titulu; datum narození uchazeče; místo trvalého pobytu uchazeče; korespondenční adresu uchazeče (liší-li se od adresy místa trvalého pobytu).

Další informace naleznete v přiloženém souboru.

Mám zájem o toto místo / o tohoto uchazeče

Soubor nevybrán
Souhlasím se zpracováním osobních údajů