Ředitel/ředitelka Základní škola a Mateřská škola Tečovice

Rada obce Tečovice
5. 6. 2023

Rada obce Tečovice ve smyslu ustanovení § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuje konkursní řízení na vedoucí pracovní místo ředitele/ředitelky Základní škola a Mateřská škola Tečovice, Tečovice 112, 763 02 Zlín 4.

Všechny další informace naleznete v přiloženém souboru.

Mám zájem o toto místo / o tohoto uchazeče

Soubor nevybrán
Souhlasím se zpracováním osobních údajů