Ředitel/ředitelka Střední školy zemědělské a přírodovědné Rožnov pod Radhoštěm

Zlínský kraj
8. 3. 2023

Rada Zlínského kraje schválila 06.03.2023  usnesením č. 0209/R06/23 vyhlášení konkursního řízení na vedoucí pracovní místo ředitele/ředitelky příspěvkové organizace:

  • Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm se sídlem nábřeží Dukelských hrdinů 570, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČO 00843547

Předpokládaný nástup na vedoucí pracovní místa ředitele/ředitelky: od 1. září 2023

Termín pro podání přihlášky:

Přihlášku včetně všech požadovaných příloh (dle “Vyhlášení konkursního řízení SŠ zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm” v obálce nadepsané „NEOTVÍRAT – KONKURS – SŠ zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm“ doručte nejpozději do středy 19. dubna 2023 do 15.00 hodin na adresu: Zlínský kraj, Odbor školství, mládeže a sportu, třída Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín.

 

Mám zájem o toto místo / o tohoto uchazeče

Soubor nevybrán
Souhlasím se zpracováním osobních údajů