Ředitel/ředitelka Střední školy – Centra odborné přípravy technické Uherský Brod

Zlínský kraj
7. 6. 2022

Rada Zlínského kraje schválila 06.06.2022 usnesením č. 0502/R18/22 vyhlášení konkursního řízení na vedoucí pracovní místo ředitele/ředitelky příspěvkové organizace:

  • Střední škola – Centrum odborné přípravy technické Uherský Brod

Předpokládaný nástup na vedoucí pracovní místo ředitele/ředitelky: od 1. listopadu 2022

Termín pro podání přihlášky:

Přihlášku včetně všech požadovaných příloh (dle “Vyhlášení konkursního řízení SŠ_COPT Uherský Brod”) v obálce nadepsané „NEOTVÍRAT – KONKURS – SŠ – COPT Uherský Brod“ doručte nejpozději do pondělí 15. srpna 2022 do 15.00 hodin  na adresu: Zlínský kraj, Odbor školství, mládeže a sportu, třída Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín.

 

Mám zájem o toto místo / o tohoto uchazeče

Soubor nevybrán
Souhlasím se zpracováním osobních údajů