Ředitel/ka školských příspěvkových organizací zřizovaných Zlínským krajem

Zlínský kraj
15. 2. 2022

Rada Zlínského kraje schválila 14. února 2022 usnesením č. 0133/R03/22 vyhlášení konkursních řízení na vedoucí pracovní místa ředitele/ředitelky příspěvkových organizací:

  • Základní umělecká škola Valašské Klobouky se sídlem Smetanova 116, 766 01 Valašské Klobouky, IČO 46311149
  • Střední zdravotnická škola Kroměříž se sídlem Albertova 4261/25a, 767 01 Kroměříž, IČO 00637939
  • Střední škola nábytkářská a obchodní Bystřice pod Hostýnem se sídlem Holešovská 394, 768 61 Bystřice pod Hostýnem, IČO 47935952
  • Základní škola a Mateřská škola Kroměříž, F. Vančury se sídlem Františka Vančury 3695/2, 767 01 Kroměříž, IČO 47935928
  • Základní škola Horní Lideč 130 se sídlem Horní Lideč č. p. 130, 756 12 Horní Lideč, IČO 48739235

Předpokládaný nástup na vedoucí pracovní místo ředitele/ředitelky: od 1. srpna 2022

Termín pro podání přihlášky:

Přihlášku včetně všech požadovaných příloh (dle “Vyhlášení konkursních řízení na vedoucí pracovní místa ředitele_ředitelky pěti školských PO”) v obálce nadepsané „NEOTVÍRAT – KONKURS – název příspěvkové organizace“ doručte nejpozději do pondělí 28. března 2022 do 15.00 hodin na adresu: Zlínský kraj, Odbor školství, mládeže a sportu, třída Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín.

 

Mám zájem o toto místo / o tohoto uchazeče

Soubor nevybrán
Souhlasím se zpracováním osobních údajů