Ředitel/ředitelka příspěvkové organizace SVČ Šipka, Kroměříž

Město Kroměříž
7. 8. 2023

Rada města Kroměříže

ve smyslu § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném            a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů,

vyhlašuje

 konkursní řízení na vedoucí pracovní místo

ředitele/ředitelky příspěvkové organizace

Středisko pro volný čas dětí a mládeže Šipka, Kroměříž,

Úprkova 3268, příspěvková organizace

 Předpokládaný nástup na pracovní místo ředitele/ředitelky je 1. 11. 2023.

 Písemnou přihlášku a výše uvedené dokumenty doručte v obálce označené
„KONKURSNÍ ŘÍZENÍ – NEOTVÍRAT“ nejpozději do 15. září 2023 na adresu:

 Městský úřad Kroměříž

odbor školství, mládeže a tělovýchovy

Velké náměstí 115/1

767 01  Kroměříž

Mám zájem o toto místo / o tohoto uchazeče

Soubor nevybrán
Souhlasím se zpracováním osobních údajů