Ředitel/ředitelka Dětského domova, Základní školy a Praktické školy Valašské Klobouky

Zlínský kraj
26. 9. 2023

Rada Zlínského kraje schválila 25.09.2023  usnesením č. 0883/R25/23 vyhlášení konkursního řízení na vedoucí pracovní místo ředitele/ředitelky příspěvkové organizace:

  • Dětský domov, Základní škola a Praktická škola Valašské Klobouky se sídlem Smolina 16, 766 01 Valašské Klobouky, IČO 61716634

Předpokládaný nástup na vedoucí pracovní místa ředitele/ředitelky: od 1. února 2024

Termín pro podání přihlášky:

Přihlášku včetně všech požadovaných příloh (dle “Vyhlášení konkursního řízení DD_ZŠ a PŠ Valašské Klobouky” v obálce nadepsané „NEOTVÍRAT – KONKURS – DD, ZŠ a PŠ Valašské Klobouky“ doručte nejpozději do středy 1. listopadu 2023 do 15.00 hodin na adresu: Zlínský kraj, Odbor školství, mládeže a sportu, třída Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín.

Mám zájem o toto místo / o tohoto uchazeče

Soubor nevybrán
Souhlasím se zpracováním osobních údajů