Ředitel/ředitelka Dětského domova Vizovice

Zlínský kraj
29. 3. 2022

Rada Zlínského kraje schválila 28. března 2022 usnesením č. 0272/R09/22 vyhlášení konkursního řízení na vedoucí pracovní místo ředitele/ředitelky příspěvkové organizace:

  • Dětský domov Vizovice se sídlem Chrastěšovská 65,  763 12 Vizovice, IČO 61716651

Předpokládaný nástup na vedoucí pracovní místo ředitele/ředitelky: od 1. srpna 2022

Termín pro podání přihlášky:

Přihlášku včetně všech požadovaných příloh (dle “Vyhlášení konkursního řízení na vedoucí pracovní místo ředitele_ředitelky Dětského domova Vizovice”) v obálce nadepsané „NEOTVÍRAT – KONKURS – Dětský domov Vizovice“ doručte nejpozději do pondělí 2. května 2022 do 15.00 hodin na adresu: Zlínský kraj, Odbor školství, mládeže a sportu, třída Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín.

 

Mám zájem o toto místo / o tohoto uchazeče

Soubor nevybrán
Souhlasím se zpracováním osobních údajů