Ředitel/ka ZŠ a MŠ Uherský Brod-Havřice

Město Uherský Brod
10. 3. 2021

Rada města Uherský Brod ve smyslu ustanovení § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuje konkursní řízení na vedoucí pracovní místo ředitele/ředitelky Základní školy a Mateřské školy Uherský Brod-Havřice, příspěvkové organizace se sídlem Uherský Brod-Havřice, Brodská 117, PSČ: 688 01.

Další informace naleznete v přiloženém souboru.

 

Mám zájem o toto místo / o tohoto uchazeče

Soubor nevybrán
Souhlasím se zpracováním osobních údajů