Ředitel/ka MŠ Zlín, Návesní

Statutární město Zlín
2. 5. 2023

Statutární město Zlín vyhlašuje na základě usnesení Rady města Zlína, č. j. 100/8R/2023, ze dne 17. 04. 2023, v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a vyhláškou MŠMT ČR č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích, konkurs na pracovní místo ředitele/ředitelky: Mateřské školy Zlín, Návesní 64, příspěvkové organizace, se sídlem Návesní 64, 760 01 Zlín, IČO 71007024.

Všechny další informace naleznete v přiloženém souboru.

Mám zájem o toto místo / o tohoto uchazeče

Soubor nevybrán
Souhlasím se zpracováním osobních údajů