Ředitel/ka MŠ Zlín-Kudlov

Statutární město Zlín
14. 3. 2023

Statutární město Zlín vyhlašuje na základě usnesení Rady města Zlína, č. j. 85/4R/2023, ze dne 20. 02. 2023, v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školskýzákon) a vyhláškou MŠMT ČR č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích, konkurs na pracovní místo ředitele/ředitelky: Mateřské školy Zlín-Kudlov, Na Vrchovici 21, příspěvkové organizace, se sídlem Na Vrchovici 21, 760 01 Zlín, IČO 71006958.

Předpokládaný nástup na pracovní místo ředitele/ředitelky: 01. 08. 2023

Požadavky, předpoklady, náležitosti přihlášky a způsob jejího podání naleznete v přiloženém souboru.

 

Mám zájem o toto místo / o tohoto uchazeče

Soubor nevybrán
Souhlasím se zpracováním osobních údajů