Ředitel/ka Mateřské školy Zlín, Štefánikova

Statutární město Zlín
1. 6. 2023

Statutární město Zlín vyhlašuje na základě usnesení Rady města Zlína, č. j. 197/11R/2023, ze dne 29. 05. 2023, v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a vyhláškou MŠMT ČR č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích, konkurs na pracovní místo ředitele/ředitelky:

Mateřské školy Zlín, Štefánikova 2222, příspěvkové organizace, se sídlem Štefánikova 2222, 760 01 Zlín, IČO 71007555.

Další informace naleznete v přiloženém souboru.

Mám zájem o toto místo / o tohoto uchazeče

Soubor nevybrán
Souhlasím se zpracováním osobních údajů