Psycholog/psycholožka

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
1. 10. 2021

UTB ve Zlíně

vypisuje výběrové řízení na obsazení pracovní pozice

Psycholog/psycholožka

 

Co Vás na této pozici čeká?

 • zajišťování realizace partnerské smlouvy;
 • diagnostika a depistáž nadaných žáků;
 • konzultační, poradenské a intervenční práce pro nadané žáky, pedagogy, vedení škol a rodiče;
 • metodická práce a vzdělávací činnost (podpora při implementaci programu instrumentálního obohacení – Feuersteinova metoda);
 • řízení, organizace, monitoring, konzultace a administrativní vedení realizovaných aktivit;
 • kontrola věcné stránky aktivit a jejich realizace dle předem stanoveného harmonogramu;
 • zodpovědnost za výběr a strategii komunikace s cílovou skupinou, naplnění cílů klíčových aktivit;
 • spolupráce s ostatními členy realizačního týmu, úzká spolupráce s odborným garantem;
 • komunikace s vedením projektu a zajištění souladu aktivit s pravidly OP VVV.

 

Co od Vás požadujeme?

 • znalost programu instrumentálního obohacení (případně ochota doplnění vzdělání v této oblasti);
 • komunikační dovednosti na vysoké úrovni (nutnost denní komunikace se školami, pedagogy, žáky a rodiči);
 • splnění kvalifikačních požadavků na práci psychologa ve školských zařízeních;
 • schopnost samostatné a týmové práce;
 • ztotožnění se s etickým kodexem UTB;
 • rovný přístup ke vzdělávání (úcta k jinakosti a jedinečnosti každého člověka);
 • psychická vyrovnanost;
 • schopnost empatie;
 • zkušenosti s dotačními projekty OP VVV.

 

Co Vám můžeme nabídnout?

 • práci a zázemí u stabilního zaměstnavatele;
 • příjemný pracovní kolektiv;
 • pružnou pracovní dobu;
 • nárok na 6 týdnů dovolené;
 • možnost dalšího vzdělávání;
 • stravování v místě výkonu práce a s příspěvkem zaměstnavatele;
 • další benefity poskytované zaměstnavatelem – výhodný mobilní tarif pro rodinné příslušníky, možnost využití sportovišť univerzity, slevy u partnerů, univerzitní mateřská škola.

 

Informace o pracovním místě:

Místo výkonu práce: Zlín
Předpokládaný termín nástupu: dle dohody
Pracovní smlouva: na dobu určitou
Pracovní úvazek: 100 %

 

Přihlášky do výběrového řízení s profesním životopisem zasílejte do 19. 10. 2021 přednostně elektronicky na: kariera@utb.cz nebo na adresu: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, oddělení rozvoje lidských zdrojů, nám. T. G. Masaryka 5555, 760 01 Zlín.

 

K přihlášce je třeba doložit sken/kopii dokladů o vzdělání a čestné prohlášení o bezúhonnosti, viz www.utb.cz.

 

 

Mám zájem o toto místo / o tohoto uchazeče

Soubor nevybrán
Souhlasím se zpracováním osobních údajů